Så er vores valgfolder sendt i trykken og nogle af jer vil i løbet af de kommende uger modtage et eksemplar. Her kan du se folderen allerede nu.

 Ældrepleje

Der skal være frit valg af plejehjælp og plejehjem i Struer Kommune. Indførsel af klippekortsordning og mulighed for tilkøb af ekstra ydelser. Flere plejehjemsboliger ved Bangs Have. Alle måltider skal laves på det enkelte plejehjem.

Erhvervslivet

Struer Kommune skal være et attraktivt sted at drive virksomhed. Det kan ske ved en kort sagsbehandlingstid og et tæt samarbejde mellem kommune og erhvervslivet. Vi vil sikre arbejdspladser og dyrke tilflyttende virksomheder.

Skoler, børn og unge

I de kommende 4 år skal de nuværende 7 skoler bevares. 10. klasse skal fastholdes på Struer Gymnasium og på Thyholm Skole, så der er frit valg for eleverne. Det frie valg mellem privat og offentlig dagpleje skal sikre alle det rigtige tilbud.

Det gode foreningsliv

Kommunen skal støtte det frivillige foreningsarbejde, der skaber og aktivt liv for alle borgere uanset alder og interesse, De frivillige foreningsledere og medarbejdere er rygraden i kommunens fritidsliv.

Natur, miljø og klima

Naturen skal naturligvis bevares og naturen i Struer Kommune har mange potentialer for Limfjordsturismen. Vi vil i tæt samarbejde med lodsejerne og med respekt for dyrenes habitater give borgere og turister gode muligheder for oplevelser i naturen. Når kommunen skal investere i f.eks. renovering eller anlæg skal miljø have høj prioritet. Det samme gælder i udvælgelsen af ​​leverandører til Struer Kommune.

Se folderen her