Med aftalen der er indgået vedr. skolestrukturen i nuværende byrådsperiode, mener vi hos Konservative i Struer Kommune, at den besluttede skolestruktur skal bevares og skolerne styrkes i den kommende periode. Du kan med andre ord regne med, at konservative mandater ikke stemmer for en yderligere centralisering af skolerne. Vi mener nemlig, at det er vigtigt, at vi har fra 0. - 6. klassetrin i kommunens lokalcentre i Hjerm, Langhøj, Humlum og Hvidbjerg, overbygningen i Hvidbjerg, samt at Bremdal også har egen skole. Vi har på det seneste renoveret vores to byskoler i Struer og vi mener det snart må være tid til også at give de øvrige skoler et løft.

Konservative i Struer Kommune vil derfor arbejde for, at vi i det kommende byråd afsætter en pulje på 3-5 mio årligt fra og med det næste budget til modernisering af skolerne uden for Struer. Alt under behørig hensyn til kommunens samlede økonomi.