Pressemeddelelse: Det Konservative Folkeparti klar til valget i Struer Kommune

Det Konservative Folkeparti i Struer Kommune opstiller 10 stærke kandidater til kommunalvalget og har også en lokal kandidat på listen til regionsrådsvalget.

En glad og stolt formand

Det er en stolt formand for Det Konservative Folkeparti i Struer Kommune, Christian B. Espersen, der i dag annoncerer partiets kandidater til kommunalvalget i november: "Efter vi blev bekendt med Martin Hulgaards beslutning om ikke at genopstille, har vi i partiforeningen haft en opgave i at finde en løsning, som kan sikre fremtiden. I dag er vi glade for at kunne løfte sløret for resultatet. Vi er for det første utroligt glade for at Kjeld Graversgård gerne vil forsætte og stiller op som spidskandidat. Han har stor kommunalpolitisk erfaring og bidrager godt med sit store arbejde i byrådet. Dernæst er vi meget beæret over den opbakning vi har mødt i forbindelse med vores arbejde med at finde gode kandidater til de forestående valg. Jeg mener, at det nye hold har en meget stærk sammensætning og det tegner rigtig godt for fremtiden" udtaler Christian B. Espersen og fortsætter: "Vi har set en positiv udvikling på bl.a. erhvervs- og turismeområdet under Martin Hulgaards formandskab i denne periode. Den udvikling vil vi gerne sikre fortsætter ind i næste periode med det nye hold".

Politiske linjer på plads

Foruden den fortsatte erhvervsudvikling, vil Det Konservative Folkeparti stadig have fokus på at sikre en fornuftig økonomi og en øget befolkningstilvækst. Partiet ser nemlig de tre områder som nært beslægtede og indbyrdes afhængige. Kjeld Graversgaard, der er kommende spidskandidat og nuværende byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti udtaler: "Ingen virksomheder uden de rette medarbejdere; ingen befolkningstilvækst uden arbejdspladser; og kun med flere borgere og virksomheder kan vi sikre et større skattegrundlag og dermed bidrage til en positiv økonomi". At det netop er skattegrundlaget partiet fokuserer på, er ingen tilfældighed: "Vi er ikke indstillet på blot at udskrive øget beskatning af hverken kommunens borgere eller virksomheder", siger spidskandidaten.

På erhvervsområdet foreslår Det Konservative Folkeparti konkret, at der oprettes flere håndværkerlinjer på Struer Gymnasium, da kommunens virksomheder kommer til at mangle uddannede håndværkere. Partiet vil også kæmpe for, at få del i flere statslige arbejdspladser – f.eks. Naturstyrelsen og musik/lyd, da der på B&O oprettes Sound Hub, som af Struer Kommune støttes med 5 millioner årligt de næste 4 år.

Kjeld Graversgård understreger i øvrigt, at partiet har øjnene rettet mod hele kommunen - både geografisk og menneskeligt: "Vi kan ikke nøjes med at løfte Struer, men må have hele kommunen med. Hele kommunen har gavn af vores attraktive nærområder. Desuden er vi meget optaget af det menneskelige plan – også børn og ældre – samt det frivillige foreningsarbejde, der alt sammen er med til at sikre en kommune i balance."

Kandidatlisten er klar

Om den øvrige kandidatliste udtaler spidskandidaten, Kjeld Graversgård "Jeg er naturligvis ærgerlig over at Martin har valgt ikke at stille op til valg denne gang. Jeg har haft et rigtigt godt samarbejde med Martin gennem de seneste 4 år, ligesom vi har arbejdet godt sammen med det øvrige byråd. Når det er sagt, så er jeg dog sikker på at det gode samarbejde vil kunne videreføres med enhver af kandidaterne fra vores kandidatliste til kommunalvalget i november"

Kandidatlisten fra Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget 2017 er:

 1. Kjeld Graversgård - spidskandidat
 2. Villy Nielsen (Humlum)
 3. Dennis Holm Christensen (Struer)
 4. Bertil Bøje Jensen (Hjerm)
 5. Lars Fomsgaard Larsen (Thyholm)
 6. Bitten Kvist Jakobsen (Bremdal)
 7. Carsten Mortensen (Struer)
 8. Kenneth Alf Kristiansen (Struer)
 9. Jørn H. Kristiansen (Struer)
 10. Christian B. Espersen (Thyholm)

Regionsrådsvalg med lokal kandidat

Jørn H. Kristiansen opstiller både til byråds- og regionsvalget i Region Midtjylland og udtaler i den forbindelse: ”Med de seneste års centralisering af sundhedstilbuddene i regionen er det vigtigt at bevare et effektivt akutberedskab, som skaber tryghed i udkantsområderne. Ligeledes bør der lægges mere vægt på patientbehandling indenfor de fastsatte tidsrammer, hvor den tiltagende bureaukratisering med måling og kontrol skal reduceres; dette gælder dog ikke sygehusledelsens ansvar for, at lægerne har de rette kompetencer, så patienterne kan være trygge i behandlingen.” 

De konservative byrådskandidater til kommunalvalget 2017. Fra venstre er det Bertil Bøje Jensen, Jørn Kristiansen, Lars Fomsgaard Larsen, Bitten Kvist Jakobsen, Christian B. Espersen, Kjeld Graversgård, Carsten Mortensen, Dennis Holm Christensen, Villy Nielsen og Kenneth Alf Kristiansen 


Kontakt for spørgsmål eller yderligere udtalelser:

 • Christian B. Espersen
  Formand for vælgerforeningen
  Telefon 31 16 20 38
 • Kjeld Graversgård
  Spidskandidat, byrådsmedlem
  Telefon 20 28 45 11